Slow Looking lespakket

Prijs: 182,57 €
BTW: 16,43 €

Totaal: 199,00 €

Het Slow Looking lespakket van Streets of the World bestaat uit vijf onderdelen variërend van een langer project tot een korte werkvorm. Door z’n brede opzet is het te gebruiken voor het primair-, voortgezeten middelbaar beroepsonderwijs. U kunt zelf de leerroute uitstippelen voor uw leerlingen aan de hand van de verschillende projecten en de diversiteit aan werkvormen. Het pakket bestaat uit het Streets of the World fotoboek, Streets of the World kaartendoos en de memory stick met het lespakket erop.

Bij het schrijven van dit materiaal hebben we ons gedeeltelijk laten inspireren door werkvormen die afkomstig zijn van Project Zero - Artful Thinking Project - Harvard University. Deze werkvormen, die bestaan uit het verzamelen van observaties, worden Slow Looking opdrachten genoemd. Het zijn kijk- en denkstrategieën die uit meerdere stappen bestaan en eenvoudig uitvoerbaar zijn in uw klaslokaal. Zij hebben tot doel om leerlingen op een diepere manier te leren kijken en om de denkvaardigheden te stimuleren. De verschillende denkvaardigheden die door deze werkvormen aangemoedigd worden zijn:

  • Ondervragen en onderzoeken
  • Vergelijken en verbinden
  • Observeren en beschrijven
  • Vinden van complexiteit
  • Onderzoeken van standpunten
  • Beredeneren en argumenteren

Naast kijk- en denkstrategieën worden ook de mondelinge taalvaardigheid, het creatief denken, de samenwerking tussen de leerlingen en het reflectief vermogen bevorderd. Om tot een succesvolle beleving door leerlingen te komen, is het wenselijk dat u voldoende denktijd faciliteert en zo min mogelijk sturend optreedt. Op die manier komt de stem van de leerling het beste tot zijn recht.

Het lespakket is zo gemaakt dat u het jaren kunt gebruiken en is beschikbaar voor €199,- incl. BTW.

Download hier de handleiding.